MENÜ

Endüstriyel Doğalgaz

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatında; doğalgaz tüketimin yapılacağı tesislerde öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı kalınarak doğalgaz tesisatını projelendirme işlemini yapmaktayız.

Doğalgaza dönüşüm işlemi, ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına uygun ayarlanır. Tesisat işlerimizde; bileşenler ve cihazlar TS, EN, ISO, IEC standartlarından göre seçme işlemi yaparız. Mevcut kazan ve yakıcı(brülör) durumuna, kazan dairesi ve havalandırılması ile emniyet sistemine ve baca gibi esas unsurları baz alırız. Montajı yapılacak doğalgaz hattı, ihtiyaç duyulan Gaz Teslim noktalarından alarak tesisat için Teknik Şartname´ye uygun olarak tasarımına geçeriz.

Endüstriyel Tesisler için sırasıyla:

-Gaz debisi ve basınç değerleri tespit edilir.

-Bu tespitlere göre boru hattı tasarımı yapılır.

-Tesiste bulunan Yakıcı Cihazların tipi ve yaşı dikkate alınır. Ya da Kapasiteye uygun Yakıcı Cihazların’’ seçimi yapılır.

-Kazan dairesinin konumu ve havalandırılması teknik şartnamelere göre baz alınır.

-Bacalar şartnameye göre düzeltilir ya da gerekli ise yeniden yapılır.

-Tesisin emniyeti ve uzun ömürlü olması için, standartlara uygun malzeme alınır ve alanında uzman ekip arkadaşlarımız gönderilerek hizmetimiz gerçekleştirilir.

Gaz teslim noktası tesis için gerek duyulan gaz debisi, gaz basıncı veya bölgedeki doğal gaz hattının çelik veya PE olmasına göre değişkenlik gösterir.

web tasarım : webzane